Erletunet – Salgssuksess – 20 av 20 boliger solgt

Første salgstrinn på Lier Hageby, Erletunet, ble en stor salgssuksess hvor 20 av 20 boliger ble solgt på meget kort tid.

Registrer din interesse i dag for å bli holdt videre orientert om de kommende salgstrinn på Lier Hageby. Vi styrer mot lansering av neste salgstrinn sommeren 2018, og vil komme tilbake med mer informasjon når det nærmer seg. I mellomtiden ønsker vi alle våre kjøpere og interessenter en fin forsommer.

 

<- Tilbake til forsiden