Arkitektenes tanker

70 tallets «tett og lav»-arkitektur

Gjennom byggefeltet går grøntdrag med turstier fra skogen, og på nedsiden av feltet er det avsatt grønne fellesarealer og flere lekeplasser. I prosjekteringen av Soltoppen har vi arbeidet med plasseringen av husene i terreng og snitt, slik at alle beboerne skal få nyte utsikten fra sine stuer og terrasser. Inngangen er lagt i bakkant, og utsikten åpenbarer seg i det man kommer fra entréen. Alle husene har arealeffektive planer med god størrelse på oppholdsrom og soverom. Boligene har store vindusflater og den enkelte boligen er skreddersydd til sin beliggenhet med vindusinnsettinger som reflekterer denne. Det karakteristiske utsiktsvinduet i stuen er med å gi husene sitt arkitektoniske uttrykk. Vi har latt oss inspirere av 70 tallets «tett og lav»-arkitektur og har tegnet hagebyen i et mykt modernistisk formspråk med panelkledde kubiske volumer. Dette synes vi harmonerer godt med hagebyens beliggenhet i et landlig og naturnært område. Det er arbeidet med fargesettingen av området med tre ulike farger som utfyller hverandre og som fremhever den enkelte boligen. På denne måten får området et helhetlig uttrykk samtidig som hver bolig framstår som unik. Lier Hageby utvikles av Solon Eiendom i samarbeid med anerkjente HRTB arkitekter og Grindaker landskapsarkitekter.

Arkitektene

HRTB arkitekter ble etablert i 1961 og teller i dag 28 medarbeidere. Selskapet har bred kompetanse, lang erfaring og er anerkjent for sin evne til å skape gode boliganlegg, hvor brukeropplevelsen står i sentrum. I Lier er selskapet mest kjent for å ha utviklet prosjektet Engersand Havn.

 

Grindaker landskapsarkitekter ble etablert i 1953, har 35 ansatte og er i dag et av de mest toneangivende i norsk landskapsarkitektur. Utgangspunktet for alle prosjekter, større eller mindre, er alltid stedet og dets karakter og muligheter. Menneskene, brukerne, står i sentrum for utformingen, og respekt for naturen og miljøet er sentralt.