Lier Hageby

Epletunet trinn 3 er nå for salg

Det er med stor glede vi lanserer tredje salgstrinn på Epletunet, som er tredje byggetrinn i Solon Eiendom sitt populære boligprosjekt Lier Hageby.

I Epletunets tredje salgstrinn vil du kunne velge blant 12 nye boliger, enten ett-plans leiligheter på 79 eller 90 kvm. Epletunet vil totalt sett bestå av 53 selveierboliger fordelt på 11 bygg/4-mannsboliger med ett-plans leiligheter og to husrekker med til sammen 9 rekkehusboliger over 2-3 plan. Det er faste priser i prosjektet og boligene  selges etter prinsippet om førstemann til mølla.

Lier Hageby

Om prosjektet

Ved Lier sykehus utvikler nå Solon Eiendom boligprosjektet Lier Hageby sammen med anerkjente HRTB Arkitekter. Sykehuset er lagt ned og sykehusområdet utvikles med boliger, parker og rekreasjonsområder. Det er et variert utvalg av boligtyper fordelt på tomannsboliger, rekkehus og ettplans leiligheter. To av de eksisterende sykehusbygningene bevares og konverteres til leiligheter. Øvrig bebyggelse på eiendommen er revet og erstattes med småhusbebyggelse.

I prosjektet blir det vektlagt å etablere skjermede, private utearealer for den enkelte bolig, i kombinasjon med store felles leke- og oppholdsarealer.

 

I tidligere tider ble frisk luft, flott utsyn og nærhet til naturen ansett å ha en helbredende effekt på kropp og sinn. Da Lier sykehus ble etablert på 1920-tallet var derfor ikke valget av tomt tilfeldig. Eiendommen har en av de aller flotteste beliggenhetene i Lier, med fantastiske solforhold og en flott utsikt over Lierdalen og Drammensfjorden. I umiddelbar nærhet til prosjektet ligger to barnehager og Lierbyen Skole.